Sinchronizavimas

FirstClass leidžia internetu sinchronizuoti vartotojo adresų knygutę bei kalendorių su mobiliais įrenginiais (telefonais, delninukais). Lygiai taip pat, bet koks naujas kalendoriaus ar adresų knygutės įrašas (arba jo pakeitimas) mobiliam telefone, internetu bus nukopijuotas į atatinkamą Jūsų sritį FirstClass.

Tereikia, kad mobilus įrenginys turėtų SyncML ar ActiveSync galimybės.